Jak cytować publikację

Kościoły i inne organizacje światopoglądowe o nowej polskiej konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988–1997, red. Paweł Borecki, Czesław Janik , Dom Wydawniczy „ELIPSA”, Warszawa 2012, ss. 445

Format cytowania:
STRZAłA, Marek. Kościoły i inne organizacje światopoglądowe o nowej polskiej konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988–1997, red. Paweł Borecki, Czesław Janik , Dom Wydawniczy „ELIPSA”, Warszawa 2012, ss. 445. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6 (2013), Tom 6 Zeszyt 2, p. 179-182, gru. 2013. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2013/Tom-6-Zeszyt-2-2013/art/1697/>. Date accessed: 19 gru. 2013 doi:.