Jak cytować publikację

Historia rozwoju Republiki Rzymskiej według Polibiusza

Format cytowania:
CEGLARSKA, Anna. Historia rozwoju Republiki Rzymskiej według Polibiusza. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6 (2013), Tom 6 Zeszyt 2, p. 85-93, gru. 2013. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2013/Tom-6-Zeszyt-2-2013/art/1702/>. Date accessed: 19 gru. 2013 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.13.007.1462.