Jak cytować publikację

Profesor Laurent Waelkens (1953–2020) in memoriam

Format cytowania:
URUSZCZAK, Wacław. Profesor Laurent Waelkens (1953–2020) in memoriam. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, p. 549-551, gru. 2020. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2020/Tom-13-Zeszyt-4-2020/art/17801/>. Date accessed: 30 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.039.12764.