Jak cytować publikację

Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Galicji na przykładzie wsi Bratkówka i Odrzykoń w XIX wieku

Format cytowania:
POPEK, Joachim. Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Galicji na przykładzie wsi Bratkówka i Odrzykoń w XIX wieku. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, p. 511-527, sty. 1970. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2020/Tom-13-Zeszyt-4-2020/art/18032/>. Date accessed: 01 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.040.13010.