Jak cytować publikację

Ideologiczne podstawy reform terezjańsko-józefińskich

Format cytowania:
MAłECKI, Marian. Ideologiczne podstawy reform terezjańsko-józefińskich. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3 (2010), Tom 3, p. 111-119, gru. 2011. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2010/Tom-3-2010/art/1804/>. Date accessed: 12 gru. 2011 doi:.