Jak cytować publikację

Kilka uwag o książce Oskara Kaneckiego Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572–1764), Sopot: Wydawnictwo Arche Marek Tokarczyk, 2020, ss. 341

Format cytowania:
GODEK, Sławomir. Kilka uwag o książce Oskara Kaneckiego Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572–1764), Sopot: Wydawnictwo Arche Marek Tokarczyk, 2020, ss. 341. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, p. 369-381, sty. 1970. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2021/Tom-14-Zeszyt-3-2021/art/19692/>. Date accessed: 03 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.027.14092.