Jak cytować publikację

Continuity and Discontinuity of Czechoslovak Interwar Law. Basic Introduction of the Topic with an Example of Criminal Law

Format cytowania:
KNOLL, Vilém; PEZL, Tomáš. Continuity and Discontinuity of Czechoslovak Interwar Law. Basic Introduction of the Topic with an Example of Criminal Law. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, p. 179-201, cze. 2022. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2022/Tom-15-Zeszyt-2-2022/art/21702/>. Date accessed: 30 cze. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.013.15716.