Jak cytować publikację

Why Legal History Matters? Opening of the Webinar

Format cytowania:
BROżEK, Bartosz. Why Legal History Matters? Opening of the Webinar. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, p. 175-177, cze. 2022. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2022/Tom-15-Zeszyt-2-2022/art/21703/>. Date accessed: 30 cze. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.035.16208.