Jak cytować publikację

Fundamental Rights in Czechoslovakia between 1920 and 1938: Their Doctrinal Theorizing and Judicial Application

Format cytowania:
&SCARON;EJVL, Michal. Fundamental Rights in Czechoslovakia between 1920 and 1938: Their Doctrinal Theorizing and Judicial Application. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, p. 413-432, pa. 2022. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2022/Tom-15-Zeszyt-3-2022/art/22126/>. Date accessed: 29 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.028.16176.