Jak cytować publikację

Organizacja Sodalicji Mariańskiej Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1906–1939)

Format cytowania:
KRZYSZTOFEK, Katarzyna. Organizacja Sodalicji Mariańskiej Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1906–1939). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7 (2014), Tom 7 Zeszyt 2, p. 273-286, lis. 2014. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2014/Tom-7-Zeszyt-2-2014/art/3746/>. Date accessed: 14 lis. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.14.017.2258.