Jak cytować publikację

The Melkites and their law between Byzantium and Islam: Wykład prof. Johannesa Pahlitzscha na Seminarium Śródziemnomorskim Instytutu Historii UJ

Format cytowania:
FOKT, Krzysztof. The Melkites and their law between Byzantium and Islam: Wykład prof. Johannesa Pahlitzscha na Seminarium Śródziemnomorskim Instytutu Historii UJ. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, p. 135-138, maj 2016. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2016/Tom-9-Zeszyt-1-2016/art/7260/>. Date accessed: 15 cze. 2016 doi:.