Jak cytować publikację

Dwudzieste pierwsze Forum Młodych Historyków Prawa: „Law in Transition”

Format cytowania:
G&OACUTE;RSKI, Kacper. Dwudzieste pierwsze Forum Młodych Historyków Prawa: „Law in Transition”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, p. 139-140, cze. 2016. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2016/Tom-9-Zeszyt-1-2016/art/7268/>. Date accessed: 15 cze. 2016 doi:.