Jak cytować publikację

Konferencja: Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives. In Memoriam: Professor Stanisław Płaza (1927–2006), 19–20 września 2016 r.

Format cytowania:
MIKUłA, Maciej. Konferencja: Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives. In Memoriam: Professor Stanisław Płaza (1927–2006), 19–20 września 2016 r. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, p. 201-202, lip. 2017. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2017/Tom-10-Zeszyt-1-2017/art/9588/>. Date accessed: 05 lip. 2017 doi:.