Jak cytować publikację

IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 17–20 maja 2012 roku

Format cytowania:
KRZYSZTOFEK, Katarzyna. IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 17–20 maja 2012 roku. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6 (2013), Tom 6 Zeszyt 1, p. 77-82, cze. 2013. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2013/Tom-6-Zeszyt 1-2013/art/980/>. Date accessed: 20 cze. 2013 doi:.