Jak cytować publikację

The Austrian matrimonial property law as applied in the practice of Cracow notary public offices (1918–1939)

Format cytowania:
STUS, Marek. The Austrian matrimonial property law as applied in the practice of Cracow notary public offices (1918–1939). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6 (2013), Tom 6 Zeszyt 1, p. 37-44, cze. 2013. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2013/Tom-6-Zeszyt 1-2013/art/987/>. Date accessed: 20 cze. 2013 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.13.003.1158.