Jak cytować publikację

Społeczne zakotwiczenie w klasowo-etnicznych formach tożsamości a integracja polskich i ukraińskich migrantów

Format cytowania:
BRZOZOWSKA, Anita. Społeczne zakotwiczenie w klasowo-etnicznych formach tożsamości a integracja polskich i ukraińskich migrantów. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167), p. 69-99, wrz. 2018. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2018/167(1)/art/12394/>. Date accessed: 18 wrz. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.004.8913.