Jak cytować publikację

Izabella Main, Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej

Format cytowania:
SZCZEPANIAK-KROLL, Agnieszka. Izabella Main, Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), p. 259-261, lis. 2018. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2018/168(2)/art/12727/>. Date accessed: 08 lis. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.030.9156.