Jak cytować publikację

Przeobrażenia stylów życia polskich migrantów mieszkających w Berlinie (1980–2015)

Format cytowania:
SZCZEPANIAK-KROLL, Agnieszka. Przeobrażenia stylów życia polskich migrantów mieszkających w Berlinie (1980–2015). Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), p. 111-133, lis. 2018. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2018/168(2)/art/12735/>. Date accessed: 08 lis. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.022.9148.