Jak cytować publikację

Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w RP

Format cytowania:
ANDREJUK, Katarzyna. Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w RP. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), p. 93-110, lis. 2018. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2018/168(2)/art/12736/>. Date accessed: 08 lis. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.021.9147.