Jak cytować publikację

Integracja ukraińskich studentów podejmujących naukę w Polsce

Format cytowania:
DłUGOSZ, Piotr. Integracja ukraińskich studentów podejmujących naukę w Polsce. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), p. 67-92, lis. 2018. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2018/168(2)/art/12737/>. Date accessed: 08 lis. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.020.9146.