Jak cytować publikację

Returning Children Migrants – Main Challenges in School Environment

Format cytowania:
SZYDłOWSKA, Paulina; DURLIK, Joanna; GRZYMAłA-MOSZCZYńSKA, Halina. Returning Children Migrants – Main Challenges in School Environment. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), p. 171-192, maj 2019. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/171(1)/art/14154/>. Date accessed: 15 maj 2019 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.008.10258.