Jak cytować publikację

Doświadczanie nierówności w statusie społecznym i bullyingu w środowisku szkolnym. Percepcja dzieci polskich imigrantów w Norwegii

Format cytowania:
STRZEMECKA, Stella; SLANY, Krystyna. Doświadczanie nierówności w statusie społecznym i bullyingu w środowisku szkolnym. Percepcja dzieci polskich imigrantów w Norwegii. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), p. 149-170, maj 2019. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/171(1)/art/14155/>. Date accessed: 15 maj 2019 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.007.10257.