Jak cytować publikację

Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce

Format cytowania:
WINOGRODZKA, Dominika; MLECZKO, Izabela. Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), p. 85-106, maj 2019. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/171(1)/art/14158/>. Date accessed: 15 maj 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.004.10254.