Jak cytować publikację

New Directions in Researching Migration of Children and Youth

Format cytowania:
PUSTUłKA, Paula; TRąBKA, Agnieszka. New Directions in Researching Migration of Children and Youth. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), p. 11-21, maj 2019. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/171(1)/art/14162/>. Date accessed: 15 maj 2019 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.012.10270.