Jak cytować publikację

Z Krakowa do Ottawy. Maria Flora Zielińska – kawałek Polski w Kanadzie

Format cytowania:
KIJEWSKA-TREMBECKA, Marta. Z Krakowa do Ottawy. Maria Flora Zielińska – kawałek Polski w Kanadzie. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), p. 295-303, wrz. 2019. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/2(172)/art/14679/>. Date accessed: 05 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.025.10851.