Jak cytować publikację

A “Good Enough” Choice: Bounded Rationality in Migration Destination Choice

Format cytowania:
BRUNARSKA, Zuzanna. A “Good Enough” Choice: Bounded Rationality in Migration Destination Choice. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), p. 43-62, wrz. 2019. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/2(172)/art/14690/>. Date accessed: 05 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.014.10840.