Jak cytować publikację

Stan badań nad migracjami w Polsce na przełomie wieków. Próba diagnozy

Format cytowania:
HOROLETS, Anna; LESIńSKA, Magdalena; OK&OACUTE;LSKI, Marek. Stan badań nad migracjami w Polsce na przełomie wieków. Próba diagnozy. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), p. 7-42, wrz. 2019. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/2(172)/art/14691/>. Date accessed: 05 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.013.10839.