Jak cytować publikację

Emilia Fiszer (1885–1949) – polska filozofka i kustoszka nad Sekwaną

Format cytowania:
SEROKA, Katarzyna. Emilia Fiszer (1885–1949) – polska filozofka i kustoszka nad Sekwaną. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), p. 309-324, sie. 2020. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2020/2(176)/art/17295/>. Date accessed: 07 sie. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.021.12337.