Jak cytować publikację

Polscy migranci i norweska służba zdrowia: badanie pilotażowe

Format cytowania:
ANCZYK, Adam; GRZYMAłA-MOSZCZYńSKA, Halina; KRZYSZTOF-ŚWIDERSKA, Agnieszka; PRUSAK, Jacek. Polscy migranci i norweska służba zdrowia: badanie pilotażowe. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), p. 127-151, sie. 2020. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2020/2(176)/art/17302/>. Date accessed: 07 sie. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.017.12333.