Jak cytować publikację

Access to Health Care for English Division Students of the Medical University of Warsaw

Format cytowania:
STRZEMIECZNA, Maria; PAWLAK, Mikołaj; IMIELA, Jacek; LORKOWSKA, Magdalena. Access to Health Care for English Division Students of the Medical University of Warsaw. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), p. 107-125, sie. 2020. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2020/2(176)/art/17303/>. Date accessed: 07 sie. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.016.12332.