Jak cytować publikację

Transnational Dimensions of Iranian Cinema: “accented films” by Mohsen Makhmalbaf

Format cytowania:
WIąCEK, Elżbieta. Transnational Dimensions of Iranian Cinema: “accented films” by Mohsen Makhmalbaf. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177), p. 61-84, pa. 2020. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2020/3(177)/art/17899/>. Date accessed: 30 pa. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.031.12595.