Jak cytować publikację

Migracje z ziem polskich w XIX wieku we współczesnych podręcznikach do historii dla szkoły podstawowej

Format cytowania:
WOJDON, Joanna; SKOTNICKA-PALKA, Małgorzata. Migracje z ziem polskich w XIX wieku we współczesnych podręcznikach do historii dla szkoły podstawowej. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), p. 225-238, maj 2021. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2021-(XLVII)/1(179)/art/19173/>. Date accessed: 20 maj 2021 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.21.010.13322.