Jak cytować publikację

Turecki projekt utworzenia strefy bezpieczeństwa w północnej Syrii w kontekście unijno-tureckiej współpracy w zakresie migracji

Format cytowania:
KURPIEWSKA-KORBUT, Renata. Turecki projekt utworzenia strefy bezpieczeństwa w północnej Syrii w kontekście unijno-tureckiej współpracy w zakresie migracji. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), p. 139-162, sie. 2021. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2021 (XLVII)/2(180)/art/19650/>. Date accessed: 25 sie. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.21.023.13779.