Jak cytować publikację

Zagraniczne migracje mieszkańców województwa podlaskiego w latach 1980–1989 w świetle wyników badania retrospektywnego

Format cytowania:
DZIEKOńSKA, Małgorzata. Zagraniczne migracje mieszkańców województwa podlaskiego w latach 1980–1989 w świetle wyników badania retrospektywnego. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 1 (183), p. 57-83, pa. 2021. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2022/1(183)/art/19957/>. Date accessed: 25 pa. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.21.027.14424.