Jak cytować publikację

Konfliktowy wymiar zorganizowania imigrantów – przypadek polskich organizacji imigranckich w Szwecji

Format cytowania:
NOWAK, Witold; PLUCIńSKA-NOWAK, Martyna. Konfliktowy wymiar zorganizowania imigrantów – przypadek polskich organizacji imigranckich w Szwecji. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 2 (184), p. 161-183, wrz. 2022. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2022/2(184)/art/22059/>. Date accessed: 21 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.016.15842.