Jak cytować publikację

Między kryzysem i transformacją: Polskie organizacje imigranckie w Hiszpanii

Format cytowania:
SOJKA, Aleksandra. Między kryzysem i transformacją: Polskie organizacje imigranckie w Hiszpanii. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 2 (184), p. 137-160, wrz. 2022. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2022/2(184)/art/22060/>. Date accessed: 21 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.015.15841.