Jak cytować publikację

Wokół badania organizacji imigranckich – stare dylematy, nowe wyzwania

Format cytowania:
NOWOSIELSKI, Michał. Wokół badania organizacji imigranckich – stare dylematy, nowe wyzwania. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 2 (184), p. 7-24, wrz. 2022. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2022/2(184)/art/22066/>. Date accessed: 21 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.009.15835.