Jak cytować publikację

Polska polityka migracyjna i jej paradoksy

Format cytowania:
ADAMCZYK, Anita. Polska polityka migracyjna i jej paradoksy. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First, Online First, p. 27-47, sty. 1970. ISSN 2544-4972. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/Online-First/Online-First/art/22228/>. Date accessed: 27 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.020.16379.