Jak cytować publikację

Dziewiętnastowieczna francuska próba zakupu gdańskiej kolekcji bursztynów Georga Carla Berendta (1790-1850)

Format cytowania:
DASZKIEWICZ, Piotr. Dziewiętnastowieczna francuska próba zakupu gdańskiej kolekcji bursztynów Georga Carla Berendta (1790-1850). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, p. 119-122, lis. 2018. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2018/1-2018/art/12775/>. Date accessed: 05 lis. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.18.005.9458.