Jak cytować publikację

Recenzje

Format cytowania:
KOLLINGER, Karol; MAJEWSKI, Jan; SCHILLER-WALICKA, Joanna; SROGOSZ, Tadeusz. Recenzje. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, p. 167-182, sty. 1970. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2019/1-2019/art/13793/>. Date accessed: 28 mar. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.011.10152.