Jak cytować publikację

Warszawski Gabinet Zoologiczny w korespondencji Armanda Davida (1826–1900) – nieznane listy Władysława Taczanowskiego (1819–1890), Konstantego Branickiego (1824–1884) i Charlesa Oberthüra (1845–1924)

Format cytowania:
DASZKIEWICZ, Piotr. Warszawski Gabinet Zoologiczny w korespondencji Armanda Davida (1826–1900) – nieznane listy Władysława Taczanowskiego (1819–1890), Konstantego Branickiego (1824–1884) i Charlesa Oberthüra (1845–1924). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, p. 129-147, cze. 2019. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2019/2-2019/art/14414/>. Date accessed: 27 cze. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.017.10347.