Jak cytować publikację

Calikowscy – krakowscy wytwórcy przyrządów naukowych

Format cytowania:
WYKA, Ewa. Calikowscy – krakowscy wytwórcy przyrządów naukowych. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, p. 79-103, cze. 2019. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2019/2-2019/art/14416/>. Date accessed: 27 cze. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.015.10345.