Jak cytować publikację

Ks. prof. Filip Diaczan (1831–1906). Portret warszawskiego moskalofila

Format cytowania:
JASIńSKI, Michał Stanisław. Ks. prof. Filip Diaczan (1831–1906). Portret warszawskiego moskalofila. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, p. 9-44, cze. 2019. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2019/2-2019/art/14419/>. Date accessed: 27 cze. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.012.10342.