Jak cytować publikację

Kronika

Format cytowania:
BIEś, Andrzej Paweł; SOSZYńSKI, Jacek. Kronika. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, p. 213-217, cze. 2019. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2019/2-2019/art/14458/>. Date accessed: 27 cze. 2019 doi:.