Jak cytować publikację

Krótka historia przetworników elektroakustycznych w XIX wieku 

Format cytowania:
DąBROWSKI, Krzysztof. Krótka historia przetworników elektroakustycznych w XIX wieku . Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, p. 81-91, wrz. 2019. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2019/3-2019/art/14808/>. Date accessed: 25 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.026.10732.