Jak cytować publikację

Recenzje

Format cytowania:
GODDU, André; JASIńSKI, Maciej; URBANIK-KOPEć, Alicja. Recenzje. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, p. 195-204, gru. 2019. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2019/4-2019/art/15248/>. Date accessed: 10 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.037.11045.