Jak cytować publikację

In memoriam: Paweł Komorowski

Format cytowania:
KURKOWSKI, Jarosław. In memoriam: Paweł Komorowski. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, p. 141-143, cze. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/2-2020/art/16978/>. Date accessed: 25 cze. 2020 doi:.