Jak cytować publikację

Józef Pieter – pedagog, psycholog, organizator szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku

Format cytowania:
HOJKA, Zbigniew. Józef Pieter – pedagog, psycholog, organizator szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, p. 107-128, cze. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/2-2020/art/16980/>. Date accessed: 25 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.015.11996.