Jak cytować publikację

Leki do oczu i ich sporządzanie w świetle dziewiętnastowiecznych podręczników do receptury

Format cytowania:
RUTKOWSKA, Elżbieta. Leki do oczu i ich sporządzanie w świetle dziewiętnastowiecznych podręczników do receptury. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, p. 89-103, cze. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/2-2020/art/16981/>. Date accessed: 25 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.014.11995.