Jak cytować publikację

Co wiemy o Muzeum Branickich? Listy Jana Sztolcmana do Benedykta Dybowskiego ze zbiorów poznańskiego oddziału Archiwum PAN – interesujący przyczynek dla historii zbiorów przyrodniczych w Polsce

Format cytowania:
DASZKIEWICZ, Piotr; IWAN, Dariusz. Co wiemy o Muzeum Branickich? Listy Jana Sztolcmana do Benedykta Dybowskiego ze zbiorów poznańskiego oddziału Archiwum PAN – interesujący przyczynek dla historii zbiorów przyrodniczych w Polsce. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, p. 77-87, cze. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/2-2020/art/16982/>. Date accessed: 25 cze. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.013.11994.